Name

Petr Vymětal

Position

PhD, Assistant Professor

Institution

Department of Political Science, Faculty of International Relations
University of Economics, Prague

Address

W. Churchill Square 4, 130 67 Prague 3, Czech Rep.

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website

insis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=15850

Social media

Researchgate: Petr_Vymetal

Publication (1-3) on party leadership and political parties
  1. ONDRÁČKA, D., VYMĚTAL, P. Transparentní financování kampaní? Předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny 2013. Politologická revue. 2015, roč. 21, č. 2, s. 95–124

  2. ONDRÁČKA, D., VYMĚTAL, P. Financing of Political Campaigns and Political Parties: Transparency of Presidential Election Campaign in the Czech Republic in 2012/2013. In: ANTAL, Jarolím (ed.). Small States – Big Challenges: The Experience of the EU and Visegrad Region. Prague, 18.09.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 125–142.

  3. VYMĚTAL, Petr. Participace občanské společnosti a boj s korupcí (4.3.4). Komunikace, reprezentace zájmů a lobbing (4.3.5). Transparentnost a skládání účtů veřejných činitelů s rozhodovací pravomocí (4.3.6). In: CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, ZADRAŽILOVÁ, Dana, aj. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2014, s. 595–612.